ข่าวกิจกรรม

 • ‎มาสเตอร์คูลแอคดี‬ ฝึกอบรมงานซ่อม เครื่องสร้างลมเย็น

  วันที่ (16 ก.ย.58) บริษัท แอคดี จำกัด ศูนย์ซ่อมและบริการมาสเตอร์คูล จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะงานซ่อมบำรุง เครื่องสร้างลมเย็น ผลิตภัณฑ์มาสเตอร์คูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเทคนิคใหม่ๆ ในงานซ่อม และยังทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเทคนิคงานซ่อมผลิตภัณฑ์มาสเตอร์คูล

  บริษัท แอคดี จำกัด ร่วมกับ บริษัทมาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเทคนิคงานซ่อมผลิตภัณฑ์มาสเตอร์คูล คุณธนพัฒน์ ไทยดำรงค์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอคดี จำกัด พร้อมด้วย คุณสุนันทา ว่านวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน

 • คุณธนพัฒน์‬ ไทยดำรงค์ มอบถวายเครื่องลมเย็น วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง)

  คุณธนพัฒน์ ไทยดำรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคดี จำกัด ถวายความเย็น ที่วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมอบถวายเครื่องสร้างลมเย็น รุ่นIKOOL 70 ex จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ภายในวัด โดยเฉพาะบริเวณที่กราบไห้วนมัสกา

 • คุณธนพัฒน์ ไทยดำรงค์ มอบของที่ระลึก แสดงความขอบคุณ

  วันที่ (8 ก.ค. 58) คุณธนพัฒน์ ไทยดำรงค์ มอบของที่ระลึก แสดงความขอบคุณ แก่เจ้าหน้าที่ บริษัท เอเชี่ยน เทรด แอนด์ ลิสซิ่ง จำกัด ในโอกาส ให้ความรู้ฝึกอบรม ซ่อมบำรุง แอร์เคลื่อนที่ อุตสาหกรรม suiden spot cooler คุณธนพัฒน์ ไทยดำรงค์ กรรมการผู้จัดการ

 • คุณยิ่งพร ไชยวงศ์ มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี ในงานทำบุญเลี้ยงพระ ครบรอบก่อตั้งบริษัท แอคดี

  คุณธนพัฒน์ ไทยดำรงค์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอคดี จำกัด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในโอกาสที่คุณยิ่งพร ไชยวงศ์ ผู้จัดการส่วนสนับสนุนการตลาดและดูแลลูกค้ารายใหญ่ที่ 5.1 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ให้เกียรติ มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี ในงานทำบุญเลี้ยงพระ ครบ

 • ฝึกอบรมการซ่อม แอร์ spot cooler suiden

  วันที่ (8 ก.ค. 58) บริษัท แอคดี จำกัด ศูนย์ซ่อมและบริการมาสเตอร์คูล ได้จัดอบรมการซ่อม แอร์ spot cooler suiden ที่ คลังสินค้า แอคดี จังหวัดฉะเชิงเทรา การฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะความรู้ความสามารถให้กับทีมงานช่างในการปฎิบัติงาน

 • คุณวินัย เลือกซื้อ พัดลมไอเย็น

  คุณวินัย เลือกซื้อ พัดลมไอเย็น

 • คุณยุรมาศ เลือกซื้อ masterkool evap 06

  คุณยุรมาศ เลือกซื้อ masterkool evap 06

 • คุณดารุณี เลือกซื้อพัดลมไอเย็น masterkool evap 06 สีเขียว

  คุณดารุณี เลือกซื้อพัดลมไอเย็น masterkool evap 06 สีเขียว

 • คุณเฉลิมมงคล เลือกซื้อ masterkool evap 06

  คุณเฉลิมมงคล เลือกซื้อ masterkool evap 06

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/12 Next »