ข่าวกิจกรรม

 • บริษัท แอคดี จำกัด ออกบูธแสดงสินค้า ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว

  บริษัท แอคดี จำกัด ออกบูธแสดงสินค้า มาสเตอร์คูล. เย็นจริง ประหยัดจริง โดยไม่ต้องติดแอร์ ท้าให้ลอง ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ การน้อมนำพระบรมราโชวาทหรือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้า

 • จัดฝึกอบรมงานบริการขั้นเทพ

  คุณธนพัฒน์ ไทยดำรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคดี จำกัด บรรยายพิเศษเรื่อง บริการขั้นเทพ จัดฝึกอบรมพนักงานแผนกช่าง และแผนกขนส่งสินค้าและติดตั้งอีเว้นท์โดยการฝึกอบรมพนักงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ พนักงานให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 • บริษัท แอคดี จำกัด ออกบูธแสดงสินค้า ที่ว่าการอำเภอบางปะกง

  บริษัท แอคดี จำกัด ออกบูธแสดงสินค้า มาสเตอร์คูล. เย็นจริง ประหยัดจริง โดยไม่ต้องติดแอร์ ท้าให้ลอง ณ. ที่ว่าการอำเภอบางประกง ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การออกเสียงลงประชามติร

 • บริษัท แอคดี จำกัด ออกบูธแสดงสินค้า ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 บริษัท แอคดี จำกัด ออกบูธแสดงสินค้า ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่ไปร่วมออกบูธในครั้งนี้ ร่วมทั้ง บริษัท แอคดี จำกัด ได้ร่วมออกบูธในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์เพื่อการเกษตรเพื่อการตลา

 • คุณธนพัฒน์ ไทยดำรงค์ นำทีม ท้าให้ลอง

  คุณธนพัฒน์ ไทยดำรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคดี จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม เย็นจริง ท้าให้ลอง ณ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมทดสอบความเย็น ท้าให้ลอง มอบของรางวัลมากมาย ทั้งนี้ยังได้ให้เกียรติมอบรางวัล พร้อมทั้งถ่ายรูปกับผู้โชคดี เป็นที่ระล

 • บริษัท แอคดี จำกัด ร่วมกิจกรรมงานบุญจิตอาสา โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย จ.ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 บริษัท แอคดี จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ เพื่อนพ้อง...เพื่อ...น้องพี่ ณ โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ตำบลสนามชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น สร้างสนามเด็กเล่น เลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมสันทนาการ และ วงดนตรี แล

 • บริษัท แอคดี จำกัด ออกบูธแสดงสินค้า วัดสมานรัตนราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

  20 กรกฎาคม 2559 วัดสมานรัตนราม จังหวัดฉะเชิงเทรา นักท่องเที่ยวจำนวนมากได้มากราบไหว้สักการะบูชาพระพิฆเนศ ในวันเข้าพรรษา ร่วมทั้ง บริษัท แอคดี จำกัด ได้ออกบูธนำสินค้าพัดลมไอเย็น ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อีกทั้งทางบริษัทของเราได้จัดกิจกรรม

 • บริษัท แอคดี จำกัด ออกบูธแสดงสินค้า งานเคลื่อนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย (ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา)เปิดงานจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่ไปร่วมออกบูธในครั้งนี้ ร่วมทั้ง บริษัท แอคดี จำกัด ได้ร่วมออกบูธในงานจังหวัดเคลื่อนที่ในครั้งนี้ด้วย ได้รับความสนใจจากประชาช

 • บริษัท แอคดี จำกัด ออกบูธแสดงสินค้ โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย (ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา) นางมารยาท ตังคณานุกูลชัย (นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา) จัดการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 ครั้ง 3/2559 พร้อมด้วยนางน

 • บริษัท แอคดี จำกัด ออกบูธแสดงสินค้ อำเภอบ้านเปรี้ยว

  บริษัท แอคดี จำกัด ออกบูธแสดงสินค้า มาสเตอร์คูล. เย็นจริง ประหยัดจริง โดยไม่ต้องติดแอร์ ท้าให้ลอง ณ. ที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2559 ที่ผ่านมา โดยจัดขึ้นเพื่อนำสินค้ามาสเตอร์คูลให้ทดลองสัมผัสความเย็นประหยั

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/12 Next »