ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ การติดตั้งพัดลมไอน้ำ

18 ก.พ. 2563 (อ่าน 876 )

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ การติดตั้งพัดลมไอน้ำ
เมื่อ วันที่ 17 กพ. 2563 บริษัท แอคดี จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานแผนกช่าง เพื่อให้ความรู้ในด้านการติดตั้งพัดลมไอน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้กับลูกค้า ในช่วงหน้าร้อนนี้ อีกทั้ง ให้พนักงานเรียนรู้การแก้ไขปัญหาเมื่อต้องปฎิบัติงานในสถานที่ต่างๆ ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น