ข่าวกิจกรรม

โครงการมอบพัดลมไอเย็น แก่คุณสมพร อยู่เทศ

04 มิ.ย. 2562 (อ่าน 1477 )

คุณธนพัฒน์ ไทยดำรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคดี จำกัด เดินทางไปมอบพัดลมไอเย็น ที่บ้านคุณป้าแดง บ้านเลขที่ 261 หมู่ 1 ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  คุณป้าแดงได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านแจ้งข่าวและให้เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อเข้ามาทางบริษัท ขอความอนุเคราะห์ ตามโครงการแจกพัดลมไอเย็นฟรีแก่ผู้ที่ยากไร้ ลำบากให้การเป็นอยู่ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุ  จึงได้ติดต่อเพื่อขอให้พิจารณา ทางบริษัทฯ จึงเดินทางไปตามที่ได้รับข้อมูลมาพบว่าคุณป้าแดงมีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก ต้องดูแลสามี คือคุณสมพร  อยู่เทศ อายุ 42 ปี ป่วยด้วยโรคมากมาย เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมัน และไตวายขั้นสุดท้าย ปัจจุบันคุณสมพร ต้องฟอกไตด้วยวิธีเจาะทางหน้าท้องเพื่อล้างไต และก่อนหน้านี้ได้เกิดบาดแผลเรื้อรังรักษาไม่หายจึงต้องตัดขาไป 1 ข้าง  จึงทำให้ไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้ คุณป้าแดงจึงเป็นผู้หารายได้เพียงลำพัง ซึ่งในแต่ละสัปดาห์ทำงานเพียง 4 วัน โดยรับจ้างเป็นรายวันเป็นแม่บ้านทำความสะอาดภายในตลาดคลองสวน ทุกวันจะต้องกลับจากทำงานมาช่วยล้างไตทางหน้าท้อง คุณสมพร วันละ 5 ครั้ง เป็นไปอย่างความยากลำบาก  บ้านที่พักอาศัย ได้รับการช่วยเหลือปลูกสร้างให้จากมูลนิธิบนที่ดินของผู้อื่น มีรายได้เบี้ยยังชีพผู้พิการจากทางอบต.เกาะไร่ เดือนละ 800 บาท ทางบริษัทฯ พิจารณาเห็นถึงความจำเป็นมอบพัดลมไอเย็นรุ่น ไล่ยุง จำนวน 1 เครื่อง ให้คุณป้าแดงไว้ใช้ดูแลสามี ที่บ้านมีอากาศร้อนมากๆ ทางบริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ต่อสู้ชีวิตดูแลคนที่รักตลอดไปครับ

ติดต่อสอบถามโครงการ โทร.081-636-6689